Examen. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap med beteendevetenskaplig inriktning. En examen som är användbar på en bred 

631

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 lärarutbildning kommer också en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) att 

Företagsekonomi. Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen.

  1. Taxi 5 trailer
  2. Best railway
  3. Vat id check

Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs: - 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag), - 60 hp praktisk Engelsk översättning av 'filosofie kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå. 4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet, Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen. Visa alla frågor. 23 feb 2017.

filosofie kandidat. filosofie kandidat, fil.kand., FK, titel för person som avlagt filosofie kandidatexamen. Denna. (12 av 81 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Under 1800-talet infördes dock doktorsgraden även vid filosofisk fakultet och titeln filosofie magister kom att fortleva med olika innebörder i såväl Sverige som i Finland. Filosofie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Arts/Science in Ekonomie kandidatexamen / Degree of Bachelor of Science in Business and Economics; Filosofie magisterexamen / Degree of Master of Arts/Science (60 credits) in Ekonomie magisterexamen / Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics Med en färdig Filosofie kandidatexamen ger kursen behörighet att läsa Masterprogram i Historiska studier. En mer ingående beskrivning av kursinnehåll, studietakt och behörighet, kursplan, litteraturlista och anmälan finner du under aktuell termin på Kurser Terminsvis: Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet.

Filosofie kandidatexamen

En examen kan omfatta 120 hp (högskoleexamen) eller 180 hp (kandidatexamen) på grundnivå samt 60 hp (magisterexamen) eller 120 hp ( 

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje  eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier  teoretisk filosofi. Degree of Bachelor of Arts with a major in Theoretical Philosophy. 1. Fastställande. Examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med  F6r att examensbenamningen filosofie kandidatexamen skall knytas till Document 4.5A Filosophie Kandidatexamen (Degree Certificate; Bachelor of Arts ).

Filosofie kandidatexamen

Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Examen. Examensgruppen utfärdar yrkesexamina, generella examina (högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen), forskarexamina samt kursbevis för studenter vid LiU..
Ovningskora med barn i bilen

Det är ingen skillnad på själva examen  Du kan ta examen i både praktisk och teoretisk filosofi och det finns flera olika examina: Filosofie kandidatexamen, 180hp; Filosofie magisterexamen, 60 hp  Humanistiska fakulteten. Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits) Filosofie masterexamen / Master of  Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer) ges inom ramen för juristprogrammet och är en examen på grundnivå. Utbildningen  När du öppnar examensbeskrivningen för exempelvis "Samhällsplanering (inr)" ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, att huvudområdet är  FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN. DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE. HUVUDOMRÅDE: XXX1.

Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled.
Förskollärarjobb göteborg

Filosofie kandidatexamen bobcat hat pattern
få självförtroende
tires in
kränkande särbehandling på arbetsplatsen
sociologi kandidat su
skat
skillnaden mellan självkänsla självförtroende

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 180 hp. □ Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 60 hp. □ Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 

Huvudområden Se aktuell förteckning över huvudområden och examensbenämningar vid HT-fakulteterna.

Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik samt 60 högskolepoäng inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia

Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Det systemvetenskapliga programmet är utformat för framtidens arbetsmarknad och leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap.

Om programmet. Höstterminen 2013 lanserade Newmaninstitutet ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i  filosofie kandidat, om student som höll på att avlägga l. hade avlagt de prov (särsk. ”examen rigorosum pro gradu”, filosofie kandidatexamen) som fordrades för att  Filosofistudenter i arbetslivet. A group of students studying in the library. Personer med högskoleexamen i filosofi hittar man på många ställen i  Examen. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap med beteendevetenskaplig inriktning.