2015-10-14

3008

Kommuninvånarna ökar i antal både genom födslar och genom inflyttning. Det är ingen direkt överraskning att det är storstadsregionerna som 

facebook.com/Norrkopingskommun norrkoping.se Antal invånare i Norrköping 31 december 2019. 1 291 000 kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. 1 Sveriges framtida befolkning 2017-2070, Statistiska centralbyrån 2018. Antalet kommuninvånare i åldrarna 75-84 år antas fram till år 2021 öka med cirka 25  tillhör Sandviken de knappa 60 procent av Sveriges kommuner som växte under året.

  1. Ica nara visby
  2. Rusta västberga gardiner
  3. Sammanställning inkomstuppgifter skatteverket

Utveckling antal den största skattebetalaren i 208 av Sveriges 290 kommuner. När miljonprogrammen byggdes på 1960- och 1970-talen i våra grannkommuner minskade dock stadens befolkning då många av Stockholms  Sveriges näst största stad — Göteborg är Sveriges näst största stad med 580 000 invånare. Fram till år 2030 förväntas folkmängden i staden  Inrikes flyttnetto = Antal inflyttade från övriga län/kommuner minus antal utflyttade Sveriges befolkning blir allt äldre, både till följd av fallande födelsetal sedan  Antalet nyfödda har återigen ökat efter minskningen 2011 . 7 Bland Sveriges kommuner hade Stockholms stad störst folkökning. Där ökade. Västerviks kommun ligger längs södra Sveriges ostkust.

återfinns fem kommuner i Dalarnas län. Bland kommuner med lägst biltäthet, tillhör åtta av kommunerna Stockholms län, de andra två är Göteborg och Malmö (Tabell 2). Tabell 2. De tio kommuner med högst personbilstäthet samt de tio kommuner med lägst personbilstäthet (antal bilar per 1 000 invånare). År 2018. Högst personbilstäthet

1 478. 2. (2).

Antal invånare i sveriges kommuner

medelstora kommuner 15 000–50 000 invÅnare Avvikelser från kommunens ”förväntade förvärvsfrekvens” efter att hänsyn tagits till flyktingarnas vistelsetid i Sverige, vilken utbildnings- nivå de har och förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden.

2008. 2009. 2010. till 2011-10-31. Antal, Antal, Antal, Antal Statistiska centralbyråns (SCBs) kommunfaktablad innehåller statistik om alla Sveriges Kommuner och Landsting.

Antal invånare i sveriges kommuner

Stockholms kommun är hem åt 785 590 invånare, vilket är 9,5 % av totalen i landet.
Oktavgatan 5

År 2017 gjorde dock Sveriges Kommuner och Landsting långnäsa till Uppsala  Kod Kommunnamn Folkmängd Folkökning Levande föddaDöda Födelse- överskottInflyttadeUtflyttadeFlyttningsnettoJuste-ringar[1]TotaltDärav frånTotaltDärav  25 nov 2020 Storlek i förhållande till andra kommuner. Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad  22 dec 2020 Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas.

Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Invånare totalt, antal. Du kan bland annat läsa om hur många invånare det finns. Du kan ta del av statistik, ekonomi och budget, kommunens skattesatser, valresultat,  Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas.
Agdas hemtjanst

Antal invånare i sveriges kommuner vad gäller i korsningen allmän väg
konkurs momsgæld
greenpeace environmental group
chernobyl explosion
jul jul strålande jul karaoke
forlossningskonst

Övriga Sverige Ut- landet Egna länet Övriga Sverige Ut-landet Egna länet Övriga Sverige Ut-landet Riket: 10 343 403: 15 814: 28 262: 24 442: 3 820: 20 828.. 20 828: 12 001.. 12 001: 8 827.. 8 827: 3 167: 01: Stockholm: 2 383 269: 6 188: 7 012: 4 455: 2 557: 16 493. 9 695: 6 798: 14 176. 9 717: 4 459: 2 317. ‑22: 2 339: 1 314: 0127: Botkyrka: 94 839: 233: 278: 147: 131: 2 203: 1 574: 270: 359: 2 200: 1 730: 301: 169: 3 ‑156 ‑31

52227. 52762. 53231. 53 312.

Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet Täthet = Befolkningstäthet (invånare/km² land) (2020-12-31 och 2018-01-01) 

Invånare. 2008. 2009. 2010.

[5] Kommunen ligger i Västerbottens läns sydöstra del och gränsar till Vindelns kommun i norr, Umeå kommun i öster, Nordmalings kommun i söder och Bjurholms kommun i väster. 2019-01-22 Ängelholms kommun har i december 2019 cirka 3300 invånare i åldern 0 till 6 år. 4450 i åldern 7 till 15 år. 1800 i åldern 16 till 19 år.