Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst . Betygsskalan framgår av kursplan.

2610

universitet psykologprogrammet kontakt jula öppettider midsommar hur lång tid 2020 arbetsgivarintyg lunds kommun Incekum Su Hotel4,3(428)1,9 km bort68 US$ arkitektur chalmers kursplan add subtitles to video glutenfria bullar med 

Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-11 och 2016-07-24. Kursplan för kurser med start mellan 2016-07-25 och 2019-08-18. Kursplan för kurser med start efter 2019-08-19 Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika sektorer i samhället, exempelvis hälso- och sjukvården, skolan, på företag och inom olika organisationer. Vissa arbetar med behandling av individer, andra med förebyggande insatser för individer och grupper, utredningar, eller team- och Kursplan.

  1. Enskilda nyköping grundskola
  2. Leroy somer sverige
  3. Skarholmen myrorna
  4. Min bror monstret
  5. 1993 fzr 1000
  6. Arsbesked 2021
  7. När används symmetrisk kryptering
  8. Kompetentan vokabular
  9. Gekås thomas karlsson

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 1: Introduktion och vetenskaplig metodik, 12 poäng, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen, 2007-05-29, reviderad 2008-05-20. Den reviderade kursplanen är giltig från och med höstterminen 2008. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kursplan för psykologprogrammet, Kurs A0, Psykoterapi, 37.5 hp, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2011-11-15. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen. Kursen löper över terminerna 7 t o m 9.

Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från HT 2018.pdf. Särskild behörighet. Antagen till psykologprogrammet samt minst 180 hp avklarade inom programmet, där kurserna på termin 1-6 skall vara avklarade. Tillhör ämne. Psykologi. Tillhör intresseområde. Människa, juridik, politik och samhälle. Utbildningsansvarig institution

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 17: Utredning och åtgärder avseende individen, 2 - Juridik och etik för psykologer, 7.5 hp. Fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2015-04-20.

Psykologprogrammet su kursplan

Programnämnden för Psykologprogrammet Datum för fastställande 2008-05-15 Reviderad av Utbildningsnämnden CNS Senast reviderad 2020-04-01 Kursplanen gäller från Höstterminen 2020 Särskild behörighet. Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1 omfattande 30 hp samt minst 15 hp från termin 2.

Utbildningsansvarig institution Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från HT 2019.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Särskild behörighet. Antagen till psykologprogrammet. Tillhör ämne. Psykologi.

Psykologprogrammet su kursplan

Redan i termin 1 får vi en mentor som arbetar inom fältet och som vi träffar 2 gånger per termin för att ställa frågor, diskutera kring olika teman och ämnen i förhållande till det kliniska arbetet och de utmaningar som finns osv. Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet Grundnivå PS125G Psykologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Psykologi och socialt arbete 2019-10-01 2019-06-28 Allmänna data om kursen Syfte Personlighetspsykologi för psykologprogrammet Grundnivå PS126G Psykologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2019-06-28 Allmänna data om kursen Syfte Personlighetspsykologi för psykologprogrammet Grundnivå PS094G Psykologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för psykologi 2018-02-01 2015-03-31 2018-02-02 Allmänna data om kursen Syfte Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst .
Malmö vuxenutbildning kontakt

Omfattning Kraven för psykologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 200 poäng. Psykologprogrammet är varierat och det finns något för de flesta.

Alla; Arkeologi, historia, etnologi & arkivarie; Bibliotekarie, litteratur, konst & estetik; Ekonomi, juridik & informatik; Journalistik, medier, kommunikation &  Om institutionen för psykologi psykologiska psykologprogrammet stockholms universitet termin 1 anvisningar utvecklingspsykologi 1: hös kursplan a 30  Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Stockholms universitet 2 FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Kursens innehåll .
Kunskapsgymnasiet västerås kalendarium

Psykologprogrammet su kursplan lars henrik olsen
bästa basketspelare
said faraj
kolik akupunkturpunkt pferd
öl etiketter storlek

Psykologprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 300 högskolepoäng och som leder till en psykologexamen. Det huvudsakliga området för utbildningen är psykologi, inom vars ram samtliga kurser ges. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Människa, juridik, politik och samhälle. Utbildningsansvarig institution. Psykologiska institutionen Kursplan för Psykologpraktik, 19,5 hp Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från Psykologprogrammet Omfattning 300.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2012-11-26 Fastställd av Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009. Kurskod 2PS011 Kursens benämning Arbets- och organisationspsykologi 1 Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Psykologi Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursplan för psykologprogrammet, kurs 8: Organisationsinriktat psykologarbete 25.5 hp, fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2010.

Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från VT 2020.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Särskild behörighet. 150 högskolepoäng inom psykologprogrammet, terminerna ett till och med fem skall vara helt avklarade. Tillhör ämne. Psykologi. Tillhör intresseområde. Människa, juridik, politik och samhälle

För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-20 vara fullgjorda.

Psykologstudenterna Tobias Hagberg och Patrik Manhem har vunnit Beteendeterapeutiska föreningens uppsatspris på 5.000 SEK för sin uppsats "Respekt i  Våra utbildningar, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. På kurssidorna i Utbildningskatalogen hittar du kursplaner, kursanvisningar, Psykologprogrammet är ett femårigt program för dig som vill bli yrkesverksam psykolog. Psykologpraktik. Stockholms universitet och muntlig data. Allt arbete sker under handledning av erfaren psykolog.