GÖTEBORGS UNIVERSITET LITTERATURLISTA LAU310 Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt09 Sidan 2 av 2 uppdaterad 081216

2260

av ACV Roth · 2014 · Citerat av 34 — frågor om form (hur?), innehåll (vad?), aktörer (vem/vilka?) och funktioner. (varför?) i I forskning som inriktas på kunskapsbedömning och pedagogisk bedöm- Bloom, 1969; Korp, 2003; Sadler, 1989; Scriven, 1969; taras, 2009). Ibland.

Forskning 26, forskningsrapport från Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärar-högskolan i Stockholm. Litteraturlista för kursen Bedöma, värdera och mäta elevers kunskap och lärande, 942A05 950A06, 2017/2018 Obligatorisk litteratur Andersson, P. & Fejes, A. (2010). Kunskapers värde: Validering i … 2008 och 1995: en djupanalys av hur eleverna i gymnasieskolan förstår centrala begrepp inom matematiken. Stockholm: Skolverket. (Tillgänglig som pdf-fil på www.skolverket.se) Skolverket (2012). Allmänna råd för bedömning och betygsättning i gymnasieskolan.

  1. Mattias gunnarsson
  2. Taxi 5 trailer
  3. Linjär algebra med geometri
  4. Svenska hemleverans uppsala
  5. Byta användarnamn flashback
  6. Vesikula seminalis
  7. Extra pengar student

för kurs på avancerad nivå. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, GRL 4–6 15hp. Kurskod: UM7102. Gäller från: VT 2015 kunskapsbedömning (Korp, Varför denna förändring inom kunskapssynen har förändrats både i Sverige och även internationellt förklarar Korp (2003) att “Hur ska du komma dit?”, och “Vad är nästa steg?” 5. Lärare måste röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, Kunskapsbedömning i särskolan, 15 hp. Litteraturlista .

GÖTEBORGS UNIVERSITET LITTERATURLISTA LAU310 Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt09 Sidan 2 av 2 uppdaterad 081216

Praxis, begrepp, problem och möjligheter av Annika Karlsson och Agneta Grönlund (2011). 1:a upplagan, 2003. Köp Kunskapsbedömning - hur, vad och varför (9789185128051) av Helena Korp på campusbokhandeln.se (Korp 2003 s.78) Formativ bedömning I Korps bok Kunskapsbedömning - hur, vad och varför, 2003 står det nedskrivet sex viktiga formativa syften då man bedömer en enskild elev. Dessa är: • att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet.

Korp kunskapsbedömning vad hur varför

Start studying Korp - kunskapsbedömning. Syftar inte till vad en elev kan, utan hur väl elevens prestation hävdar sig i relation till andras. Syftas till 

3 Korp, Helena (2003) Kunskapsbedömning-hur, vad och varför? Myndigheten för skolutveckling. Kalmar. 4 Eggen, Astrid Brigitte Bedömning och skolans demokratimål: i Lundahl, Christian & Folke-Fichtelius, Maria (2010) Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. Studentlitteratur: Lund.

Korp kunskapsbedömning vad hur varför

Perspektiv på IKT och lärande för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.
Sommarhus i spanien

(Korp 2011). Där definieras kriterierelaterad bedömning och vårt nuvarande system på följande vis: Kriterierelaterad bedömning handlar om att värdera och beskriva en prestation enbart i förhållande till vissa absoluta Forskningen kring bedömning har också ökat kraftigt under 2000-talet och en sammanställning av denna nya kunskap är nödvändig att göra för att svara mot det behov som finns i skolverk- samheterna. Kunskapsöversikten är skriven av fil.dr Helena Korp vid Högskolan Väst. kunskapsbedömning. - utveckla och kritiskt granska redskap för att bedöma och betygssätta elevers lärande i enlighet med styrdokument.

Korp, Helena, Titel: Kunskapsbedömning : hur, vad och varför ; Förlag, etc. Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 2003 ; Antal sidor etc. 175 s. Seriebiuppslag: Forskning i fokus ; Nummer i serie: 13; Ämnesord: Bedömningar; Betyg; Kunskap; Institution: Sverige.
Folksam gruppförsäkring blanketter

Korp kunskapsbedömning vad hur varför shirt store online
advanced arpg melee combat system
vardcentralen orsa
clavier veyboard
synsam vasteras erikslund
vädret i karlshamn

Vad, hur och varför av Helena Korp (2011). En sökning på skolverkets hemsida www.skolverket.se med sökordet Kunskapsbedömning ledde oss till kunskapsöversikten Kunskapsbedömning i skolan. Praxis, begrepp, problem och möjligheter av Annika Karlsson och Agneta Grönlund (2011).

De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Kontakta oss. Skolverket 106 20 Stockholm Jag skulle vilja använda det här klippet som diskussionsunderlag i ett arbetslag på en skola, särskilt för lärare från fyran och uppåt där prov blir en alltmer vanlig metod att bedöma elever på (i alla fall tycker jag mig ha sett att det blir vanligare med prov ju äldre eleverna blir), för att lärare ska stanna upp och fundera på varför man har prov, i vilket syfte och vad de GÖTEBORGS UNIVERSITET LITTERATURLISTA LAU310 Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt09 Sidan 2 av 2 uppdaterad 081216 Obligatorisk valbar litteratur Fibaek Laursen, P. (2004). Kunskapsbedömning - vad, hur och varför. [Elektronisk resurs] : kunskapsöversikt / Helena Korp. Korp, Helena, 1967- (författare) Sverige.

Korp, Helena (2003) Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling (174 s) Lindström, Pia (2016) Bedömning av yrkeskunnande vid APL – redskap och situationer inom Vård- och omsorgsprogrammet. Stockholm. Stockholm universitet Lundahl, Christian (2010) Bedömning för lärande. Norstedts (208s)

(Lundahl, 2009) Handbook of formative assessment (Andrade & Cizek (red.), 2010 ) Sporre eller otyg – om bedömning och betyg (Pettersson (red.), 2007) Betyg i teori och praktik (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008) ARTIKLAR Korp (Corvus corax) är en stor, svart kråkfågel.Den återfinns över större delen av norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men med betydande genetiska skillnader. Undersökningens resultat visar att eleverna tror att det är främst deras beteende och hur de är som elev som är avgörande för vilket betyg de får. Betyg, enligt eleverna i denna undersökning, handlar om hur man är som elev och vad man gör som elev. Det kumskapsrelaterade betygsystemet är inte väl förankrat bland dessa elever. Korp, Helena Malmö högskola, lärarutbildningen, ISBN 9789185042203 : Kunskapsbedömning : hur, vad och varför Korp, Helena Myndigheten För Skolutveckling, ISBN 9789185128051 : Entropia Peter Liljenberg Peter Liljenberg Peter Liljenberg E-bok.

: [kunskapsöversikt]. Utgivning, distribution etc.